1. Di halaman menguruskan List Field, anda boleh aktifkan field apa yang akan perlu diisi oleh subcsribers semasa mereka subscribe di form yang anda berikan.

2. Sistem akan setkan 3 field utama bagi setiap list anda. Anda boleh tambahkan field yang diperlukan dengan klik pada pilihan di bahagian New Field.

3. Klik Save sekiranya anda telah selesai.

Rujuk video tutorial berikut: