Sekiranya ingin cipta senarai subscribers yang sama dengan sedia ada, Anda boleh mengunakan fungsi salin untuk cipta senarai baru seperti yang sedia ada. Berikut adalah langkah langkahnya.

  1. Login ke akaun Mail Niaga
  2. Di bahagian menu atas, klik Audience/Mailing Lists
  3. Pilih senarai subscribers yang ingin anda salin dan klik pada ikon dropdown. Kemudian klik Copy.
  4. Setkan nama senarai subscribers, kemudian klik Copy.
  5. Senarai yang telah dicipta akan dipaparkan di Mailing List.

Rujuk video tutorial berikut: