Senarai subscribers boleh di export dengan langkah langkah berikut

  1. Login ke akaun Mail Niaga
  2. Di bahagian menu boleh klik Audience/Mailing Lists
  3. Pilih Mailling List yang berkenaan dan klik pada ikon dropdown dan klik pada export
  4. Pilih Whole list atau by segment yang dicipta sebelum ini (sekiranya ada). Kemudian klik Export.
  5. Setelah selesai sistem proses fail untuk di download, boleh klik pada Download Exported File.
  6. Kemudian 1 popup menu akan dipaparkan untuk di simpan.

Rujuk video tutorial berikut: