Tuan/Puan boleh  gunakan Unsubcribe link yang disediakan pada bahagian Essential tags (HTML only).

Tuan/Puan boleh copy dan pastekan pada mana-mana bahagian samada di header atau footer bagi emel yang akan Tuan/Puan hantarkan.

Kemudian, Tuan/Puan klik pada Source.

Akhir sekali, Tuan/Puan tukarkan <p><code>&lt;unsubscribe&gt;Unsubscribe here&lt;/unsubscribe&gt;</code></p> kepada <p><unsubscribe>Unsubscribe here</unsubscribe></p>.