1. Di halaman Audience Overview, akan memaparkan data berkaitan list yang ada dalam akaun Mail Niaga anda.

2. Untuk menguruskan subscribers list, klik pada Audience > Mailing List pada bahagian menu.

3. Pada halaman ini, data list anda akan dipaparkan sekiranya pernah ada.

4. Anda boleh pilih untuk Create List dengan klik pada + Create List atau mengemaskini list sedia ada dengan klik pada dropdown action menu di bahagian kanan senarai list anda.

5. Sila rujuk Create List untuk tutorial penuh bagaimana untuk cipta list baru. Atau boleh rujuk Manage List untuk mengemaskini setting senarai database (list subscribers) anda.

Rujuk video tutorial berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *