Integrasi Google Form dan Mail Niaga V2 di Pabbly

Anda boleh hubungkan banyak aplikasi atau sistem lain dengan sistem Sendy (Newsletter Mail Niaga) menggunakan Pabbly. Untuk tutorial ini kita akan membuat integrasi di Pabbly mengikut aliran seperti berikut: 01. Pengguna mengisi maklumat di GoogleForm. 02. Maklumat pengguna akan dicipta secara automatik di Newsletter. Untuk membuat aliran seperti di atas ini anda perlukan; Akaun Mail […]

Read More