1. Pada halaman Audience > Mailing Lists, klik pada pilihan dropdown menu list anda.

2. Klik pada Edit List.

3. Masukkan maklumat baru yang anda inginkan bagi list tersebut.

4. Kemudian klik Save untuk mengemaskini maklumat list kepada yang terbaru.

Rujuk video tutorial berikut: