1. Berikut adalah paparan halaman Embedded Form.

2. Pada halaman ini, anda boleh pilih requirement yang diperlukan untuk kegunaan embedded form.

3. Anda akan dibekalkan Embedded Code berdasarkan requirement yang anda pilih pada langkah di atas.

Rujuk video tutorial berikut: