1. Di halaman Mailing List, klik ikon tambah subscribers untuk mula muatnaik database anda.

2. Anda boleh memilih samada ingin menambahkan senarai subscribers secara manual satu per satu atau memuatnaik secara pukal dengan klik pada menu Subscribers. Kemudian klik pada pilihan untuk memuatnaik subscribers.

3. Untuk Import subscribers, anda akan dibawa ke halaman sebagaimana lampiran berikut. Kemudian klik pada Start Import.

Nota: For Excel template, you can click on highlighted sample file on Import CSV File page.

5. Muatnaik fail database anda dalam format Excel ke bahagian ini. Kemudian diikuti langkah untuk Mapping dan Importing.

6. Di halaman Mapping, anda boleh aktifkan sebarang field yang ingin digunakan.

7. Kemudian klik pada Start Import sekiranya semua telah selesai.

8. Klik pada Finish apabila proses import database telah selesai.

9. Senarai subscribers akan dipaparkan pada halaman Subscribers > View All seperti lampiran berikut.

Rujuk video tutorial berikut: