Klik pada senarai list yang ingin di ubahsuai.

Tuan puan akan dipaparkan dengan paparan ini.


Paparan atas

Add subscribers Menambah subscriber baru
Delete subscribers Memadam subscriber sedia ada
Mass unsubscribe Menukar status subscriber daripada melanggan kepada tidak melanggan secara bulk
Export all subscribers Download senarai subscriber yang ada

Paparan di bawah graf

Di sini tuan puan boleh melihat senarai subscriber yang ada mengikut kategori seperti yang disenaraikan di dalam gambar tersebut.

All Senarai kesemua emel yang berdaftar
Active Senarai emel yang aktif (yang telah verify jika list ada aktifkan double optin)
Unconfirmed Senarai emel yang belum confirm (belum klik verify, ini bagi list yang ada aktifkan fungsi double optin)
Unsubscribed Senarai emel yang unsubscribe dari melanggan
Bounced Senarai emel yang tidak valid. Emel tidak wujud ataupun ada error
Mark as SPAM Senarai emel yang mark emel yang tuan puan hantar sebagai SPAM