Tuan puan perlu login terlebih dahulu,  ke URL:

Setelah login, Tuan puan klik View all list dan Add a new list.

Kemudian, masukkan nama list yang ingin tuan puan namakan dan tekan butang Add.

Tuan puan perlu import database yang sedia ada atau menambah secara manual terlebih dahulu.

Setelah itu, pada paparan ini tuan puan klik pada Subscribe form.

Tuan puan boleh salin HTML code yang disediakan ke dalam HTML landing page.

Paparan ini akan keluar di landing page tuan puan.