Pilih “List” yang anda ingin setupkan fungsi autoresponder ini.

Masukkan maklumat yang diperlukan dan klik pada button “Save & next”.

Lengkapkan konten newsletter seperti biasa. Jika tuan puan perasan, di bahagian atas terdapat pilihan dropdown seperti dibawah.

Untuk menambah senarai siri kempen emel yang dihantar di dalam autoresponder ini, klik pada pautan dibawah. Sebagai contoh nama autoresponder yang saya buatkan “Fungsi Autoresponder”.

Contoh senarai siri-siri emel yang ada dalam autoresponder ini. Klik pada button “Add new email to this autoresponder” untuk menambah siri emel tambahan.