Fungsi template ini adalah seperti rangka layout newsletter untuk kegunaan kempen anda yang seterusnya. Dari menu dashboard, klik All templates > Create a new template.

Isikan nama template tuan puan.

Di sini tuan puan boleh design newsletter tuan puan mengunakan editor sedia ada ataupun kod HTML dengan klik pada ikon yang ditandakan pada gambar di atas.

Di sebelah bawah pula terdapat shortcode yang boleh tuan puan gunakan dengan copy paste ataupun drag ke dalam editor yang disediakan.

Setelah selesai edit, tuan puan boleh klik Save template.