Dari menu dashboard, klik pada pautan All campaigns.

Klik pada campaign mana yang ingin tuan puan lihat laporan yang lebih terperinci. Paparan di bawah memaparkan contoh maklumat mengenai campaign newsletter tuan puan.

Laporan untuk gambar di atas dipaparkan dalam bentuk carta pai dan graf bar.

Laporan dipaparkan dalam bentuk peratus mengikut kategori. Setiap emel akan dikira kekerapan dibuka secara total dan unique (per user). Kekerapan klik di setiap link yang disertakan dalam emel juga direkod. Jadi tuan puan boleh menilai link mana yang popular di kalangan subscriber.

Laporan mengenai emel yang dibuka mengikut negara subscriber.